Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IČO

27661989

ADRESA

Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín, 76001
okres Zlín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 27
CT simulátory 1
Duodenoskop 2
Gastroskop 12
Hemodialyzační přístroje 17
In vivo dozimetrie - polovodičová 3
Kardiotokograf 13
Koloskop 8
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 15
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 2
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 1
Přístroje pro mimotělní oběh 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 6
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 3
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 20
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 13
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 8
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 9
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 54
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 259

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.