Uherskohradišťská nemocnice a.s.

IČO

27660915

ADRESA

J. E. Purkyně 365
Uherské Hradiště, 68606
okres Uherské Hradiště

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 6
Duodenoskop 1
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 17
Kardiotokograf 10
Koloskop 8
Laparoskopy 5
Lasery operační a terapeutické 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 10
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Systémy pro neuronavigaci 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 20
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 27
Celkem 137

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.