Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Chrudimská nemocnice

IČO

27520536

ADRESA

Václavská 570
Chrudim, 53701
okres Chrudim

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 13
Duodenoskop 2
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 1
Kardiotokograf 9
Koloskop 3
Laparoskopy 9
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 3
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 13
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 18
Celkem 98

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.