Centrum zdraví Smíchov s.r.o., Ambulance NEXTCLINICS Smíchov

IČO

27381200

ADRESA

Nádražní 762/32
Praha 5, 15000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Sdružené ambulantní zařízení - velké

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Kardiotokograf 1
Ultrazvukové kostní denzitometry 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 9
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Celkem 13

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.