Krajská nemocnice Liberec, a.s.

IČO

27283933

ADRESA

Husova 357/10
Liberec, 46001
okres Liberec

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 86
CT simulátory 1
Duodenoskop 2
Gastroskop 9
Hemodialyzační přístroje 38
Hyperbarické komory jednomístné 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 9
Koloskop 2
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 7
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 2
Portálové zobrazování (portal vision) 2
Přístroje pro mimotělní oběh 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg CT spirální: 4–12 řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 5
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 9
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg speciální kardiokomplety 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro neuronavigaci 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 13
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 27
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 61
Vyřezávačka stínících bloků 2
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 321

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.