Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČO

27283518

ADRESA

Purkyňova 1849
Česká Lípa, 47001
okres Česká Lípa

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Duodenoskop 3
Gastroskop 2
Hemodialyzační přístroje 20
Kardiotokograf 8
Laparoskopy 8
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 5
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 8
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 18
Celkem 99

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.