IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

IČO

27272141

ADRESA

Vrchlického 2497/57
Jihlava, 58601
okres Jihlava

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná odborná laboratoř

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.07.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 5
Celkem 5

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.