Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO

27256537

ADRESA

Vančurova 1548
Kladno, 27201
okres Kladno

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 14.09.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 13
Duodenoskop 9
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 3
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 15
Koloskop 4
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 10
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Rektoskop 2
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 15
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 25
Vyřezávačka stínících bloků 1
Celkem 145

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.