Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO

27256456

ADRESA

tř. Václava Klementa 147/23
Mladá Boleslav, 29301
okres Mladá Boleslav

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 9
Duodenoskop 3
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 20
Kardiotokograf 12
Koloskop 8
Laparoskopy 6
Lasery operační a terapeutické 4
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Systémy pro neuronavigaci 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 15
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 20
Celkem 142

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.