Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO

27256391

ADRESA

Žižkova 146
Kolín, 28002
okres Kolín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 24
Duodenoskop 11
Gastroskop 23
Hemodialyzační přístroje 7
Kardiotokograf 14
Koloskop 14
Laparoskopy 9
Lasery operační a terapeutické 8
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 2
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 3
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové kostní denzitometry 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 16
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 12
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 15
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 1
Celkem 192

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.