Nemocnice Na Pleši s.r.o.

IČO

27207064

ADRESA

110
Nová Ves pod Pleší, 26204
okres Příbram

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
CT simulátory 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1
Portálové zobrazování (portal vision) 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 1
Celkem 14

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.