Radioterapie Holešov s.r.o.

IČO

26927560

ADRESA

nám. F. X. Richtra 182/9
Holešov, 76901
okres Kroměříž

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
In vivo dozimetrie - TLD 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1
Portálové zobrazování (portal vision) 1
RTG simulátory 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 1
Celkem 12

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.