IC Klinika Brno s.r.o.

IČO

26885361

ADRESA

Bulharská 1320/29
Brno, 61200
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Další lůžkové zařízení

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Celkem 5

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.