CARE MEDICO s.r.o.

IČO

26761505

ADRESA

Sokolovská 131/86
Praha 8, 18600
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Sdružené ambulantní zařízení - malé

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 27.07.2021
Název přístroje Počet
Kardiotokograf 1
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 3
RTG dg zubní intraorální 24
RTG dg zubní panoramatické 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Celkem 34

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.