Multiscan s.r.o.

IČO

26476444

ADRESA

Kyjevská 44
Pardubice, 53003
okres Pardubice

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
CT simulátory 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Substandardní dozimetrický systém 3
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 27

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.