MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.

IČO

26429683

ADRESA

Tyršova 161
Sedlčany, 26401
okres Příbram

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice následné péče

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 30
Celkem 35

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.