Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČO

26365804

ADRESA

K Nemocnici 1204/17
Cheb, 35002
okres Cheb

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 2
CT simulátory 1
Gastroskop 2
Hemodialyzační přístroje 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 6
Koloskop 3
Laparoskopy 3
Lasery operační a terapeutické 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické 1
Rektoskop 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 4
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 13
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 1
Celkem 60

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.