Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Karlovy Vary

IČO

26365804

ADRESA

Bezručova 1367/19e
Karlovy Vary, 36001
okres Karlovy Vary

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 13.01.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 17
Duodenoskop 2
Gastroskop 2
Hemodialyzační přístroje 4
Kardiotokograf 6
Koloskop 2
Laparoskopy 5
Lasery operační a terapeutické 3
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 9
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 12
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 11
Celkem 91

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.