Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Karlovy Vary

IČO

26365804

ADRESA

Bezručova 1367/19e
Karlovy Vary, 36001
okres Karlovy Vary

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 17
Duodenoskop 2
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 3
Kardiotokograf 11
Koloskop 7
Laparoskopy 6
Lasery operační a terapeutické 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Přístroje pro mimotělní oběh 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 3
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 9
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 15
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 30
Celkem 137

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.