Stodská nemocnice, a.s.

IČO

26361086

ADRESA

Hradecká 600
Stod, 33301
okres Plzeň-jih

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Gastroskop 5
Kardiotokograf 6
Koloskop 7
Laparoskopy 6
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Systémy pro neuronavigaci 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 4
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 11
Celkem 49

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.