Domažlická nemocnice, a.s.

IČO

26361078

ADRESA

Kozinova 292
Domažlice, 34401
okres Domažlice

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 9
Gastroskop 3
Hemodialyzační přístroje 2
Koloskop 3
Laparoskopy 3
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 12
Celkem 43

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.