Klatovská nemocnice, a.s.

IČO

26360527

ADRESA

Plzeňská 929
Klatovy, 33901
okres Klatovy

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 03.08.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 15
Hemodialyzační přístroje 24
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 23
Celkem 74

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.