Nemocnice Strakonice, a.s.

IČO

26095181

ADRESA

Radomyšlská 336
Strakonice, 38601
okres Strakonice

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 40
Duodenoskop 3
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 16
Kardiotokograf 6
Koloskop 4
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 4
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 8
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 16
Celkem 131

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.