Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

IČO

26095157

ADRESA

U Nemocnice 380
Jindřichův Hradec, 37701
okres Jindřichův Hradec

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 10
Duodenoskop 3
Gastroskop 3
Hemodialyzační přístroje 25
Kardiotokograf 7
Koloskop 3
Laparoskopy 6
Lasery operační a terapeutické 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 5
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 32
Celkem 125

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.