Nemocnice Český Krumlov, a.s.

IČO

26095149

ADRESA

Nemocniční 429
Český Krumlov, 38101
okres Český Krumlov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 2
Duodenoskop 1
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 13
Kardiotokograf 6
Koloskop 4
Laparoskopy 3
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 11
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 8
Celkem 65

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.