Nemocnice České Budějovice, a.s.

IČO

26068877

ADRESA

B. Němcové 585/54
České Budějovice, 37001
okres České Budějovice

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 37
CT simulátory 1
Duodenoskop 10
Gastroskop 43
Hemodialyzační přístroje 42
Hyperbarické komory vícemístné 1
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 27
Koloskop 23
Laparoskopy 9
Lasery operační a terapeutické 13
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
Přístroje pro mimotělní oběh 3
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 11
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 12
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg speciální kardiokomplety 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 4
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 11
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 30
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 16
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 35
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 94
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 465

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.