K-GEMINI s.r.o.

IČO

26003333

ADRESA

třída Masarykova 30
Broumov, 55001
okres Náchod

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace PL - gynekologa

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 28.10.2020
Název přístroje Počet
Kardiotokograf 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 2
Celkem 3

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.