Oblastní nemocnice Jičín a.s.

IČO

26001551

ADRESA

Bolzanova 512
Jičín, 50601
okres Jičín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 8
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 15
Kardiotokograf 9
Koloskop 5
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 4
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 5
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 9
Vyřezávačka stínících bloků 1
Celkem 91

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.