Oblastní nemocnice Jičín a.s.

IČO

26001551

ADRESA

Bolzanova 512
Jičín, 50601
okres Jičín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 6
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 14
Kardiotokograf 10
Koloskop 5
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 4
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 21
Vyřezávačka stínících bloků 1
Celkem 95

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.