Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

IČO

26000237

ADRESA

Maxima Gorkého 77
Trutnov, 54101
okres Trutnov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 21
CT simulátory 1
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 18
Kardiotokograf 8
Koloskop 4
Lasery operační a terapeutické 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Přístroje pro mimotělní oběh 5
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 12
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Vyřezávačka stínících bloků 1
Celkem 108

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.