Oblastní nemocnice Náchod a.s., Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

IČO

26000202

ADRESA

Jiráskova 506
Rychnov nad Kněžnou, 51601
okres Rychnov nad Kněžnou

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 14.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 3
Duodenoskop 3
Gastroskop 7
Hemodialyzační přístroje 2
Kardiotokograf 5
Koloskop 6
Laparoskopy 4
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 3
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 10
Celkem 53

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.