Oblastní nemocnice Náchod a.s., Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

IČO

26000202

ADRESA

Jiráskova 506
Rychnov nad Kněžnou, 51601
okres Rychnov nad Kněžnou

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 3
Duodenoskop 4
Gastroskop 8
Hemodialyzační přístroje 2
Kardiotokograf 6
Koloskop 8
Laparoskopy 5
Lasery operační a terapeutické 3
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 4
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 17
Celkem 79

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.