Oblastní nemocnice Náchod a.s.

IČO

26000202

ADRESA

Purkyňova 446
Náchod, 54701
okres Náchod

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 25
Duodenoskop 4
Gastroskop 23
Hemodialyzační přístroje 22
Kardiotokograf 16
Koloskop 17
Laparoskopy 9
Lasery operační a terapeutické 6
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Přístroje pro mimotělní oběh 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 4
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 8
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 17
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 49
Celkem 228

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.