Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Agel Olomouc

IČO

25903659

ADRESA

Jeremenkova 1056/40
Olomouc, 77900
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Sdružené ambulantní zařízení - velké

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 2
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg zubní panoramatické 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 14
Celkem 20

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.