Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

IČO

25886207

ADRESA

K Nemocnici 775/76
Nový Jičín, 74101
okres Nový Jičín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 35
Duodenoskop 1
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 35
Kardiotokograf 12
Koloskop 3
Laparoskopy 9
Lasery operační a terapeutické 9
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 3
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 1
Systémy pro neuronavigaci 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 36
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 14
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 34
Celkem 230

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.