Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

IČO

25886207

ADRESA

K Nemocnici 775/76
Nový Jičín, 74101
okres Nový Jičín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 21
Duodenoskop 1
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 33
Kardiotokograf 10
Koloskop 3
Laparoskopy 15
Lasery operační a terapeutické 7
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 1
Systémy pro neuronavigaci 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 24
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 11
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 29
Celkem 195

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.