Stavovská s.r.o., Poliklinika Místek

IČO

25864173

ADRESA

8. pěšího pluku 85
Frýdek-Místek, 73801
okres Frýdek-Místek

DRUH ZAŘÍZENÍ

Sdružené ambulantní zařízení - malé

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 3
Celkem 9

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.