IVF Czech Republic s.r.o.

IČO

25594575

ADRESA

U Lomu 638
Zlín, 76001
okres Zlín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 1
Kardiotokograf 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 3
Celkem 10

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.