Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

IČO

25488627

ADRESA

Kochova 1185
Chomutov, 43001
okres Chomutov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 16
Duodenoskop 2
Gastroskop 6
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 7
Koloskop 7
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 2
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
Přístroje pro mimotělní oběh 3
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické I. kategorie 2
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 5
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 22
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 53
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 171

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.