Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

IČO

25488627

ADRESA

U Nemocnice 1
Děčín, 40502
okres Děčín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 14.07.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 8
Duodenoskop 2
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 21
Kardiotokograf 8
Koloskop 3
Laparoskopy 6
Lasery operační a terapeutické 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 3
Rektoskop 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 4
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 8
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 9
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 16
Celkem 107

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.