Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

IČO

25488627

ADRESA

U Nemocnice 1
Děčín, 40502
okres Děčín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 8
Duodenoskop 1
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 21
Kardiotokograf 8
Koloskop 4
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 3
Rektoskop 4
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 10
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 18
Celkem 113

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.