Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

IČO

25488627

ADRESA

Sociální péče 3316/12a
Ústí nad Labem, 40011
okres Ústí nad Labem

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.01.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 20
Duodenoskop 8
Gastroskop 15
Hemodialyzační přístroje 33
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 15
Koloskop 14
Laparoskopy 16
Lasery operační a terapeutické 8
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 8
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 17
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Rektoskop 3
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 24
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 11
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 20
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 66
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 327

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.