Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

IČO

25488627

ADRESA

Sociální péče 3316/12a
Ústí nad Labem, 40011
okres Ústí nad Labem

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 19
Duodenoskop 8
Gastroskop 15
Hemodialyzační přístroje 33
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 34
Koloskop 13
Laparoskopy 16
Lasery operační a terapeutické 6
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
Přístroje pro mimotělní oběh 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 7
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 19
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Rektoskop 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 26
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 14
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 19
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 84
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 361

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.