THERÁPON 98, a.s.

IČO

25399195

ADRESA

Štefánikova 1301/4
Kopřivnice, 74221
okres Nový Jičín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice následné péče

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 22.06.2021
Název přístroje Počet
Gastroskop 1
Kardiotokograf 1
Koloskop 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 7
Celkem 14

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.