Nemocnice Žatec, o.p.s.

IČO

25026259

ADRESA

Husova 2796
Žatec, 43801
okres Louny

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 22.06.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 13
Gastroskop 1
Kardiotokograf 4
Koloskop 1
Laparoskopy 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 3
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 2
Celkem 37

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.