Nemocnice Na Homolce

IČO

23884

ADRESA

Roentgenova 37/2
Praha 5, 15000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 18
Duodenoskop 4
Gastroskop 12
Hemodialyzační přístroje 8
Hyperbarické komory jednomístné 1
Koloskop 10
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 4
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 2
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 2
Přístroje pro mimotělní oběh 4
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 4
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Systémy pro neuronavigaci 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 14
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 26
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 18
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 69
Celkem 227

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.