Ústav hematologie a krevní transfuze

IČO

23736

ADRESA

U nemocnice 2094/1
Praha 2, 12800
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 22.06.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 6
Hemodialyzační přístroje 2
RTG dg skiagrafické mobilní 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 2
Celkem 13

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.