Ústav pro péči o matku a dítě

IČO

23698

ADRESA

Podolské nábřeží 157/36
Praha 4, 14700
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 6
Kardiotokograf 29
Laparoskopy 3
Lasery operační a terapeutické 3
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové kostní denzitometry 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 8
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 33
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 3
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 49
Celkem 141

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.