Institut klinické a experimentální medicíny

IČO

23001

ADRESA

Vídeňská 1958/9
Praha 4, 14000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 35
Duodenoskop 7
Gastroskop 15
Hemodialyzační přístroje 43
Koloskop 10
Laparoskopy 19
Lasery operační a terapeutické 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 1
Přístroje pro mimotělní oběh 7
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 3
RTG dg skiagrafické mobilní 7
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg speciální kardiokomplety 5
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4
Ultrazvukové kostní denzitometry 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 28
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 33
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 45
Celkem 282

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.