Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

IČO

226912

ADRESA

Strážovská 1247/22
Kyjov, 69701
okres Hodonín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 9
Duodenoskop 1
Gastroskop 1
Hemodialyzační přístroje 1
Kardiotokograf 5
Koloskop 1
Laparoskopy 6
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 5
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 27
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 18
Celkem 90

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.