Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

IČO

226637

ADRESA

Purkyňova 2731/11
Hodonín, 69501
okres Hodonín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 8
Duodenoskop 2
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 20
Kardiotokograf 1
Koloskop 3
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 3
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 2
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 3
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 13
Celkem 74

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.