Úrazová nemocnice v Brně

IČO

209813

ADRESA

Ponávka 139/6
Brno, 60200
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 12
Duodenoskop 2
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 2
Koloskop 7
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 6
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 10
Celkem 70

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.