Úrazová nemocnice v Brně

IČO

209813

ADRESA

Ponávka 139/6
Brno, 60200
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 14.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 8
Duodenoskop 2
Gastroskop 9
Hemodialyzační přístroje 2
Koloskop 7
Laparoskopy 3
Lasery operační a terapeutické 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 7
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 6
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 10
Celkem 71

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.