Masarykův onkologický ústav

IČO

209805

ADRESA

Žlutý kopec 543/7
Brno, 60200
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 19
CT simulátory 1
Duodenoskop 2
Gastroskop 9
Hemodialyzační přístroje 1
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 6
Koloskop 9
Lasery operační a terapeutické 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 5
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 2
Portálové zobrazování (portal vision) 5
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 3
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg výše nespecifikované 2
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 1
Rektoskop 3
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Substandardní dozimetrický systém 3
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 23
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 12
Vyřezávačka stínících bloků 2
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 5
Celkem 144

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.