Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

IČO

209775

ADRESA

Pekařská 664/53
Brno, 60200
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 17
Hemodialyzační přístroje 6
Laparoskopy 2
Přístroje pro mimotělní oběh 9
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg speciální kardiokomplety 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 10
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 7
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 25
Celkem 88

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.