ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk

IČO

196096

ADRESA

Za Kopečkem 353
Žamberk, 56401
okres Ústí nad Orlicí

DRUH ZAŘÍZENÍ

Ostatní odborné léčebné ústavy

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 03.08.2021
Název přístroje Počet
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Celkem 5

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.