Odborný léčebný ústav Jevíčko

IČO

193976

ADRESA

TRN-Léčebna 508
Jevíčko, 56943
okres Svitavy

DRUH ZAŘÍZENÍ

Ostatní odborné léčebné ústavy

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 4
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Celkem 7

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.